Transkribering

En transkribering är nedskrivningen av talat språk. Vill du publicera en presentation eller ett tal i skrift, eller har du kanske genomfört intervjuer eller språkvetenskapliga experiment som du behöver nedskrivna för vidare analys?

Jag genomför professionella transkriberingar av tyskspråkiga ljud- och videofiler samt översättningar av engelska och svenska inspelningar till tyska. På begäran kan jag även anpassa den transkriberade texten för skriftlig användning eller publicering.

Dessutom utför jag vetenskapliga transkriptioner i ELAN samt taggning efter ordklass, satsdelar, morfem etc.

Mina transkriberingstjänster:

Transkribering

av tyskspråkiga audio- och videofiler

Anpassning

av transkriberingen för skriftlig användning eller publicering

Översättning

av engelska och svenska inspelningar till tyska

Vetenskapliga transkriberingar

i ELAN samt taggning av data

Prissättning

Priset för transkribering och översättning av transkriberingar beräknas per inspelningsminut och beror bland annat på ljudkvalité, taltempo, antal talare, önskad noggrannhet (om t.ex. pauser eller felsägningar ska antecknas) och hur brådskande uppdraget är.

Anpassning av texten för skriftlig publicering samt taggning av materialet beräknar jag per timme.

Vill du beställa en transkribering?

Skicka ljud- eller videofilen, önskat leveransdatum, de önskade tjänsterna samt information om vad transkriberingen ska användas till. Ju mer kompletta dina uppgifter är, desto snabbare kan jag skicka dig en offert och börja med jobbet.