Koordinering

Vill du översätta din webbsida, din app eller att annat projekt till olika språk men vet inte var du ska börja? Jag står gärna vid din sida. Jag hjälper dig att hitta rätt frilansare för språken du behöver, och koordinerar hela översättningsprocessen: Jag håller överblicken över deadlines och de olika arbetsstegen (textproduktion, översättning, korrektur, localisation testing) och förmedlar frågor och svar mellan dig och frilansarna.

Mina tjänster:

Förmedling

av passande översättare

Koordinering

av hela översättningsprocessen

Prissättning

Frilans-översättarnas arvoden beräknas vanligtvis per ord – en noggrann beräkning kan alltså göras i förväg. Mina koordineringstjänster beräknar jag timvis.

Vill du prata om ditt projekt?

Skicka ett meddelande med dina frågor och tankar så hittar vi en tid för ett möte och kan diskutera detaljerna.