Korrektur och språkgranskning

Med ett öga för detaljer hittar jag även de minsta stav- och grammatikfelen i dina texter. Men kanske du behöver mer än detta? Jag kan hjälpa dig förfina stilen i dina texter, ge förslag på omstrukturering, eller skriva om dem för en annan publik eller ett annat medium – så att du alltid ger dina läsare ett professionellt intryck!

Självklart rättar jag även redan utförda översättningar och stämmer av dem med källtexten. Även slutkorrekturen av din doktorsavhandling eller masteruppsats är hos mig i goda händer.

På begäran kan jag också ge återkoppling och tips på hur du kan förbättra ditt skrivande på tyska.

Jag korrekturläser…

Marknadsföringsmaterial

som webbsidor, nyhetsbrev och broschyrer

Appar och mjukvara

samt tillhörande dokumentation

Vetenskapliga artiklar

inom språkvetenskap och angränsande ämnen

Masteruppsatser och doktorsavhandlingar

i humaniora och angränsande ämnen

Texter inom områdena

politik, historia, kultur och samhälle

träning, kost och livsstil

resor, natur och turism

språkvetenskap, språkhistoria och språkdidaktik

Prissättning

För korrektur och språkgranskning beräknar jag ett timpris. Detta beror på hur brådskande uppdraget är och på vilka av följande tjänster du önskar:

  • korrektur av stavning, grammatik, skrivfel och/eller interpunktion
  • stilistiska förbättringar
  • omstrukturering av texten
  • avstämning mot källtexten (vid översättning)
  • feedback och tips (om du vill förbättra ditt skrivande på tyska)
  • fullständig omformulering av texten.

Studenter får 15 % rabatt.

Vill du beställa en korrektur/språkgranskning?

Skicka texten som ska granskas, önskat leveransdatum, önskade tjänster, vem texten riktar sig till och hur den ska användas samt övrig relevant information (referenstexter etc.). Ju mer kompletta dina uppgifter är, desto snabbare kan jag skicka dig en offert och börja med jobbet.