Vem ligger bakom LinguService?

Jag är Anne Goergens, översättare, lingvist och språkentusiast med flera års erfarenhet av språkvetenskaplig forskning, översättning och lokalisering. Mitt modersmål är tyska och jag har bott i Sverige i tio år.

Språk är min passion och dina uppdrag är hos mig i goda händer.

Varför LinguService?

 • Jag översätter bara till mitt modersmål tyska.
 • Jag arbetar nära tillsammans med dig så att vi snabbt kan reda ut frågor och fullborda dina uppdrag på bästa sätt.
 • Du kan lita på att alla uppdrag bearbetas av mig personligen och inom utsatt tid.
 • Alla uppdrag behandlas absolut konfidentiellt.

Min utbildning

2012 – 2015

Master i allmän lingvistik

Lunds universitet, Sverige

Masteruppsatsens ämne: ordföljd i baskiska

2010 – 2012

Kandidat i Allmän Lingvistik

Lunds universitet, Sverige

Kandidatuppsatesens ämne: morfosyntaktisk alignment i arawak-språk

2007 – 2009

Nordiska språk

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Tyskland

Fyra terminer (120 HP)

Mina erfarenheter

2018 – 2019

Localisation Coordinator, iZettle

 • Fördelning och administration av översättningsuppdrag från företagets samtliga avdelningar till ett internt team av kommunikationsspecialister, en frilansarpool samt översättningsbyråer
 • Kommunikation och problemlösning med stakeholders
 • Koordinering av översättarnas behov med utvecklarnas tekniska möjligheter

2018 – 2019

Communications Specialist, iZettle

 • Översättning, lokalisering och korrektur av webbsida, mail, appar, hjälpartiklar, broschyrer etc.
 • Utveckling av företagets tyska tone of voice
 • Stöd till alla avdelningar i kommunikationen mot den tyska marknaden

2015-2016

German Translator and Copywriter, Trustpilot

 • Översättning och lokalisering av marknadsförings-mail, blogg-artiklar, webbsidor (B2B- och B2C-kommunikation)
 • Produktion av blogg-artiklar
 • SEO

2012 – 2014

Projektassistent, Lunds universitet

Forskningsprojekt: Language and Culture Atlas of South America och LUNDIC – Lund Digital Atlas of Language and Culture (numera DiACL)

 • Forskning, analys och klassificering av typologiska data för europeiska och sydamerikanska språk
 • Framtagning av kartor med ArcGIS
 • Förberedning och genomförande av presentationer på internationella konferenser
 • Samarbete med utvecklare om databasutveckling
 • Fältarbete i Baskien, Frankrike
 • Transkribering av fältdata med ELAN