Översättning och lokalisering

Jag översätter dina texter från engelska och svenska till mitt modersmål tyska.

Om även innehållet i din text behöver anpassas (transkreation) gör jag den nödvändiga researchen för att kunna leverera en text som passar din tyska publik. Jag stöttar dig även gärna vid lokaliseringen av din mjukvara/app och den tillhörande dokumentationen.

För alla mina översättningar kan du lita på att din text känns som en originaltext även på tyska.

Jag översätter…

Marknadsföringsmaterial

som webbsidor, nyhetsbrev och broschyrer

Appar och mjukvara

samt tillhörande dokumentation

Vetenskapliga artiklar

inom språkvetenskap och angränsande ämnen

Texter inom områdena

politik, historia, kultur och samhälle

träning, kost och livsstil

resor, natur och turism

språkvetenskap, språkhistoria och språkdidaktik

Prissättning

Priserna för mina översättningar beräknas per ord. Det har fördelen att du vet från början hur mycket en översättning kommer att kosta. Ordpriset beror bl.a. på ursprungstextens svårighetsgrad, hur brådskande uppdraget är och formatet som du levererar källtexten i.

Vill du beställa en översättning?

Skicka källtexten, önskat leveransdatum, vem texten riktar sig till och hur den ska användas samt övrig relevant information (referenstexter etc.). Ju mer kompletta dina uppgifter är, desto snabbare kan jag skicka dig en offert och börja med jobbet.