Språkvetenskapliga analyser

När ditt forskarteam saknar tid och personal finns jag här för dig. Förutom vetenskapliga transkriberingar och taggning av ljud- och videofiler i ELAN (se Transkribering) stöttar jag dig med analys av språkdata i lingvistik och andra ämnen.

Jag har framför allt erfarenhet av morfologi– och ordföljdsanalyser samt informationsstruktur. Förutom typologi och den rika mångfalden i världens alla språk brinner jag för flerspråkighet och språkinlärning.

Mina språkkunskaper:

  • tyska (modersmål)
  • svenska, engelska (professionella arbetsspråk)
  • franska, ryska (goda språkkunskaper)
  • norska, danska (passiva språkkunskaper)
  • spanska, persiska, isländska, swahili, latin, fornnordiska, fornkyrkoslaviska (besökt språkkurser)
  • baskiska, levantinsk arabiska (självstudier)
  • indoeuropeiska språk, tupí, arawak och baskiska (genomfört lingvistiska analyser).

Prissättning

För lingvistiska analyser beräknar jag ett timpris som beror på uppdragets komplexitet.

Behöver du förstärkning?

Skicka ett meddelande med information om ditt projekt, dina frågor och dina tankar. Jag ringer gärna upp dig så att vi kan diskutera detaljerna.